สระแก้ว I การจับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 , พ.ต.ท.เอกภณ  ดาวไธสง รอง ผบ.ชค.ฯ รรท.ผบ.ชค.ตชด.12  มอบหมายให้ พ.ต.ท.พิเชฐ พูนชู ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.4 จัดกำลังพล โดยมี ร.ต.อ.กรกฎ ฉายวัฒนะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.4 ชค.ตชด.12 เป็น หน.ชุด พร้อมกำลังพล ร้อย ฉก.ตชด.4 , มว.ตชด.1243 , ชปข.ร้อย ตชด.124 ร่วมกับ ชปข.กก.ตชด12 , เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอโคกสูง , เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม.จว.สระแก้ว , สภ.โคกสูง , กอ.รมน.สระแก้ว , เจ้าหน้าที่ทหารชุด ฉก.ตาพระยา กกล.บูรพา ได้เข้าจับกุมขบวนการคนไทยนำพาต่างด้าว(กัมพูชา)หลบเข้าเมืองผิดกฏหมายตามแนวชายแดน

เมื่อวันที่ 20 เมย.2564ได้ร่วมกันทำการจับกุม  นายคมเดช นาคเขียว อายุ 39 ปี  ที่อยู่ 215 บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ผู้นำพาชาวต่างด้าว(ขับขี่รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นรีโว่ สีเทา ) (ผู้ต้องที่ 1) พร้อมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา จำนวน 8 ราย(ผู้ต้องหาที่2-9) พร้อมของกลางรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นรีโว่ สีเทา หมายเลขทะเบียน กธ- 3523 บุรีรัมย์ จำนวน 1 คัน

โดยกล่าวหาว่า  ผู้ต้องหาที่ ๑ “ซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ เพื่อให้บุคคลต่างด้าวพ้นจากการจับกุมและมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 ฉบับที่ 1 ข้อ 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วน ผู้ต้องหาที่ ๒ – 9  เป็นคนต่างด้าว (ชาวกัมพูชา) เดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 ฉบับที่ 1 ข้อ 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตั้งข้อหาผู้ต้องหาที่ 1-9 กระทำความผิดฐาน “ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ 991/2564”

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้ควบคุมตัวผู้ถูกจับทั้งหมด มายังร้อย ฉก.ตชด.4 เพื่อทำบันทึกการจับกุม/ตรวจยึด นำส่ง สภ.โคกสูง  เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อดิศักดิ์ I สระแก้ว

Related posts