นครสวรรค์ I อบจ.ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเกริ่นกระถิน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 12 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยทาง อบจ.ได้สนับสนุนเครื่องจักร กำลังคน และเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินการอื่น ๆ ในเนื้อที่ 60 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชผัก มีการบริหารจัดการพื้นที่แบบผสมผสานและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำแล้งให้แก่ชุมชน

ซึ่งความคืบหน้าล่าสุด ทางนายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง​ องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​นครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินการว่า​ กองช่างพร้อมกำลังคน ได้ดำเนินการนำเครื่องจักร​ เข้าเกรด บด อัด ปรับพื้นที่ในโครงการ มีการย้ายกองดินนำไปถมร่องน้ำ เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ในการสร้างอาคารสำนักงาน และที่พักของเจ้าหน้าที่ในโครงการ รวมทั้งจะมีการปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการสร้างงาน และงานถมร่องน้ำ​ เพื่อให้โครงการได้ดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชดำริทุกประการ

Related posts