ระยอง I วิทยาลัยเทคนิค ปรุง “อาหารปันสุข” มอบบุคลากรการแพทย์และประชาชน

ที่ร้านอาหารใบชะมวง หน้าวิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมืองระยอง ผู้สื่อรายงานว่า ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ปรุงสุกอาหารใส่กล่องพร้อมน้ำดื่มตามโครงการ”อาหารปันสุข” นำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดฉีดวัคซีน และตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 รวม 3 จุด ประกอบด้วย จุดบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จุดตรวจเนินอุไร ข้างสวนศรีเมือง และ รพ.ระยอง จำนวน 600 กล่อง รวมทั้งแจกจ่ายให้กับประชาชนบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคระยองด้วย

ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า โครงการ”อาหารปันสุข”ดังกล่าว เป็นความร่วมมือของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาจัดทำขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ รวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในด่านหน้า โดยทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง จะมีการทำโครงการดังกล่าวต่อเนื่องต่อไป เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่

วฐิต : ธีรวัฒน์ I ระยอง

Related posts