คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าว ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 129

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 129 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ และพันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

  1. สรุปผลการปฏิบัติ “การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ” ห้วง 1 – 20 เมษายน 2564
  2. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ภาคเหนือ
  3. สรุปผลการปฏิบัติ “จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564” ในพื้นที่ภาคเหนือ
  4. การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3
  5. การจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน
  6. ภาวะการขาดวิตามินดี (Vitamin D) ในห้วงสถานการณ์โรคโควิด – 19

Related posts