การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ภาคเหนือ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา นั้น โดยในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกหน่วยของกองทัพบก ใช้ศักยภาพให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ โดย กองทัพภาคที่ 3 ได้ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 เมษายน 2564 ดังนี้

 1. การสนับสนุนเตียงพร้อมฟูกที่นอน จำนวน 471 ชุด เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามคำร้องขอของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ดังนี้.-
 • จังหวัดเชียงใหม่ (โดย มณฑลทหารบกที่ 33 และกองพลทหารราบที่ 7) จำนวน 336 ชุด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และอาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • จังหวัดนครสวรรค์ (โดย มณฑลทหารบกที่ 31) จำนวน 70 ชุด ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดกำแพงเพชร (โดย กองพลทหารราบที่ 4) จำนวน 50 ชุด ณ โรงยิมเนเซียม กีฬาฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • จังหวัดน่าน (โดย มณฑลทหารบกที่ 38) จำนวน 15 ชุด ณ อาคารโรงยิมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

 1. การสนับสนุนกำลังพล จำนวน 340 นาย ในการขนย้ายสิ่งของในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามคำร้องขอของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ดังนี้.-
 • จังหวัดเชียงใหม่ (โดย มณฑลทหารบกที่ 33 และกองพลทหารราบที่ 7) จำนวน 140 นาย
 • จังหวัดลำพูน (โดย กองพลทหารราบที่ 7)      จำนวน 120 นาย
 • จังหวัดน่าน (โดย มณฑลทหารบกที่ 38)    จำนวน  30 นาย
 • จังหวัดแพร่ (โดย กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1)  จำนวน  50 นาย
 1. เตรียมการสนับสนุนสถานที่ในหน่วยทหาร และอุปกรณ์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/สถานที่กักตัว ผู้มีความเสี่ยงต่อโรค (State Quarantine) เพิ่มเติม ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด จำนวน 383 เตียง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร, ยุทโธปกรณ์ และอาคารสถานที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19         เมื่อได้รับการร้องขอ หรือประสานจากคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน ทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต

Related posts