สรุปผลการปฏิบัติ “จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564”

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบก ให้การดูแลประชาชน สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ ด้วยการจัดตั้ง “จุดบริการประชาชน” บริเวณด้านหน้าค่ายทหาร     ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก, แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่สำคัญอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นั้น

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเอง หรือไปท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยให้หน่วยและค่ายทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ วันที่ 10 – 17 เมษายน 2564 จำนวน 27 จุด นั้น สรุปผลการปฏิบัติ จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยมีผู้ใช้บริการกว่า 743 ครั้ง รายละเอียดตามภาพ

ในโอกาสนี้ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันการสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทุกเทศกาลสำคัญ ในการดำเนินการอำนวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือ และดูแลความปลอดภัยให้กับคนไทยในทุกมิติ

Related posts