04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สรุปผลการปฏิบัติ “จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564”

ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบก ให้การดูแลประชาชน สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ ด้วยการจัดตั้ง “จุดบริการประชาชน” บริเวณด้านหน้าค่ายทหาร     ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ โดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก, แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่สำคัญอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นั้น

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาตนเอง หรือไปท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยให้หน่วยและค่ายทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ วันที่ 10 – 17 เมษายน 2564 จำนวน 27 จุด นั้น สรุปผลการปฏิบัติ จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยมีผู้ใช้บริการกว่า 743 ครั้ง รายละเอียดตามภาพ

ในโอกาสนี้ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันการสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทุกเทศกาลสำคัญ ในการดำเนินการอำนวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือ และดูแลความปลอดภัยให้กับคนไทยในทุกมิติ