นครสวรรค์ I อบจ. ร่วม ทต.ท่าตะโก เร่งขุดลอกเก็บผักตบชวาตามโครงการคลองสวยน้ำใส

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ.นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายกอบจ.นครสวรรค์และคณะเดินทางไปที่ คลองเตาขนมจีน เขตเทศบาลตำบลท่าตะโก บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม หลังตลาดสดเทศบาล โดยมีนางสาวณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลท่าตะโก รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก พร้อมคณะนำเข้าพื้นที่คลองเตาขนมจีน

โดยสภาพคลองมีผักตบชวาเต็มลำคลอง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าตะโกนำเครื่องจักร เข้าไปขุดลอกเก็บผักตบชวาในลำคลอง ด้วยการใช้เรือและไม้กระบอกดันผักตบชวาเข้ามาริมคลอง แล้วใช้รถแม็คโครตักผักตบชวาขึ้นมาใส่รถบรรทุก เพื่อนำไปไว้ใช้ทำปุ๋ย ทั้งนี้จากเดิมคลองเตาขนมจีนเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับคลองท่าตะโก รับน้ำจากบึงบอระเพ็ด คลองอยู่ในสภาพแห้งแล้ง มีผักตบชวาติดอยู่ก้นคลองจำนวนมาก ทำให้เครื่องจักรไม่สามารถลงไปขุดลอกคลองได้ ประกอบกับในช่วงระยะที่ผ่านมามีฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำในลำคลอง ผักตบลอยขึ้นมา จึงต้องรีบทำการเก็บผักตบชวาที่อยู่ในลำคลอง เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและประชาชนจะสามารถใช้น้ำในลำคลองได้ และในช่วงฤดูแล้ง หากลำคลองแห้ง เครื่องจักรจะสามารถลงไปขุดลอกได้สะดวกกว่าที่มีผักติดอยู่ในคลอง

สำหรับการขุดลอกเก็บผักตบชวานั้นจะเดินการเร่งด่วนใน 3 จุดคือ ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม บริเวณแพ้นท์ปูนหน้าการไฟฟ้าท่าตะโก และบริเวณบ้านท่าระหัดวิดน้ำ ส่วนผักตบชวาที่นำขึ้นมานั้นจะนำไปเก็บไว้ที่บ้านโคกมะรื่น เพื่อนำไปหมักและแปรรูปทำปุ๋ยหมัก นำไปใช้ในการเกษตรต่อไป

 

 

 

Related posts