ชลบุรี I ชาวบ้านสัตหีบประท้วงไม่เอาแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ายุบ

ได้มีกลุ่มชาวบ้านประมาณ 30 คน ได้มารวมตัวถือป้ายประท้วงไม่ยอมรับการแต่งตั้ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ายุบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังพระครูสีลสาราธิคุณ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ ได้แต่งตั้งในวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา  พร้อมยื่นหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดดังกล่าว มีใจว่า ด้วยชาวบ้านรอบวัดป่ายุบ ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส ในครั้งนี้ เพราะ

  1. แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสไม่เหมาะสม เพราะพรรษาน้อย ปกครองพระลูกวัดไม่ได้ ทำให้พระสงฆ์แตกแยก ซึ่งตอนนี้มีพระลูกวัดเริ่มทยอยย้ายออกหลายองค์
  2. ต้องมีฉันทามติ จากคณะสงฆ์และสามเณรภายในวัดก่อน
  3. ขาดความเลื่อมใสและความศรัทธา ของชาวบ้านรอบ ๆ วัด
  4. บริหารการเงินและบริหารงานในวัดไม่โปร่งใส
  5. ไม่ปฏิบัติทางกิจของสงฆ์ ไม่เดินบาตร อยู่แต่ในกุฏิ
  6. เข้ากับผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นไม่ได้ และในทุกวันนี้ชาวบ้านเข้าวัดน้อยมา
  7. ถ้ายังไม่ยกเลิกการแต่งตั้ง รักษาการเจ้าอาวาสองค์นี้ ซาวบ้านจะยกระดับมากกว่านี้
  8. การแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่มีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน เข้ามารับรู้

จึงขอให้ยกเลิกการแต่ง ตั้งรักษาการเจ้าอาวาสองค์นี้ และขอให้แต่งตั้งพระที่เหมาะสม มีคุณวุฒิมากกว่านี้ ขอให้พิจารณาภายใน 7 วัน พร้อมยื่นหนังสือดังกล่าวให้กับ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ และ เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เพื่อดำเนินการต่อไป

ในเบื้องต้น พระครูสีลสาราธิคุณ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ และ พระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ  เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ  ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้ว พร้อมกับกล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกิจของสงฆ์ ซึ่งจะลงมาชี้แจ้งถึงเหตุผลการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ายุบ ในวันที่ 26 เม.ย.64 นี้ จึงทำให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายกันกลับไป

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts