ชลบุรี I ศรชล.ร่วม สธ.เมืองพัทยา ตรวจเข้มการแข่งขันเจ็ตสกี WORLD CUP 2021

น.อ.ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดชลบุรี (รอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ.) และว่าที่ น.อ.จิริทีปต์ ศรีเทพ หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี (ศคท.จว.ชบ.)

ร่วมกับ กองสาธารณสุขเมืองพัทยา  นำคณะตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 การแข่งขัน เจ็ตสกี WORLD CUP 2021 ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่าง 21-25 เม.ย.64 ณ หาดจอมเทียน พัทยาใต้ จว.ชลบุรี ผลการตรวจมาตราการป้องกันฯ เป็นไปตามที่สาธารณสุขกำหนด โดยมีมาตราการดังนี้

1.ไม่ให้มีผู้เข้าชมการแข่งขันในสนาม 2.มีการกำหนดจุด เข้า-ออก สนามแข่งขันเพียง 3 จุด โดยมีการตรวจคัดกรองทีมนักกีฬา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน และสื่อมวลชน ที่ผ่านเข้าสนามทุกคน 3.มีการจัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ไว้ใกล้กับสนามแข่งขัน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือตรวจพบผู้มีอาการป่วยหรือมีไข้สูง 4.มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในสนามแข่งขัน และมีการแบ่งโซนนักกีฬาแต่ละประเภท 5.นักกีฬาต่างชาติที่เข้าแข่งขันได้รับวัคซีนแล้ว และผ่านการกักกันโรคจำนวน 14 วันเรียบร้อยแล้ว 6.ทุกคนที่อยู่ในบริเวณการแข่งขัน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลา

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts