ระยอง I คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางปราณี บัววังโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ตำบลทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ทั้งนี้เพื่อประเมินคัดเลือกบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปี 2564 จังหวัดระยอง โดยมีนางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถาม พร้อมกันนี้คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กระบวนการ ROSES แบบครบวงจรบ้านสะพานหิน โดยมีนางสาวปรานี จิตติรบำรุง ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะพานหิน ให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชม โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว มีการจัดการขยะโดยใช้กระบวนการ ROSES แบบครบวงจร เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นชุมชนต้นแบบของตำบลทับมา ทั้งนี้ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

วฐิต : ธีรวัฒน์ I ระยอง

 

Related posts