ประจวบคีรีขันธ์ I พบรังไข่เต่าตนุ 2 รัง ๆ ละ 116 ใบเท่ากัน ครบกำหนดฟัก

น.อ.ไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศคท.จว.ปข.) ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) พร้อมด้วย นายประชุม เสือเหลือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 และชาวบ้านตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรี​ขันธ์​ เข้าตรวจสอบรังไข่เต่าตนุ 2 รัง ที่ครบกำหนดฟัก ณ หาดวัดถ้ำเขาไม้รวก ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัด​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ พบว่า

รังที่ 1 – ไข่เต่าทั้งหมด 116 ใบ – ฟักลูกเต่าตนุ 63 ตัว – ตายโคม 24 ตัว – ไข่ไม่ได้รับการผสม 23 ใบ – ไข่ยังไม่พร้อมฟัก 6 ใบ

รังที่ 2 – ไข่เต่าทั้งหมด 116 ใบ – ฟักลูกเต่าตนุ 78 ตัว – ตายโคม 21 ตัว – ไข่ไม่ได้รับการผสม 11 ใบ – ไข่ยังไม่พร้อมฟัก 6 ใบ

ส่วนไข่ที่ยังไม่พร้อมฟัก เจ้าหน้าที่ได้ฝังกลบไว้ตามเดิม โดยลูกเต่าตนุทั้งหมดได้ปล่อยกลับลงทะเล 141 ตัว

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts