ชลบุรี I นายกเมืองพัทยาแจง พร้อมเร่งฉีดวัคซีนให้ ปชช และบุคคลากรด้านท่องเที่ยว

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ประชุมพูดคุยกับตัวแทนอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยว จากสามคม และชมรมต่างๆ โดยหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ 3 รวมทั้งมาตรการการป้องกันของเมืองพัทยา ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่สำคัญในระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องมีการจัดจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความเพียงพอ

ซึ่งได้มีการพูดคุยติดตามรายละเอียดของเรื่องจำนวนวัคซีน รวมทั้งจำนวนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ตามทะเบียนบ้าน และจำนวนของบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขององค์กรแต่ละแห่ง เพื่อให้ได้เกิดความชัดเจนและนำเสนอต่อทางภาครัฐ โดยขณะนี้พบว่าทางผู้ประกอบการก็ได้เริ่มต้นสำรวจบุคลากรของตนเองในแต่ละอุตาหกรรมท่องเที่ยวแต่ละประเภทแล้ว

ทั้งนี้ เบื้องต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดพื้นที่สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพราะมีความกว้างขวางสะดวกสบายในเรื่องที่จอดรถ และการอำนวยความสะดวกให้บริการต่างๆ โดยเมืองพัทยาได้เสนอจำนวนผู้ได้รับวัคซีนไป 1.5 ล้านโด๊ส โดยล็อตแรกจำนวน 3 แสนโด๊ส จะเริ่มฉีดในเดือนมิถุนายน วันละ 1 หมื่นโด๊ส ภายใน 30 วันก็จะแล้วเสร็จในล็อตแรก

นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรการของทางภาครัฐหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงหลังจากนี้ โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคระบาดจากทาง ศบค. ซึ่งทางผู้ประกอบการสมาคมและชมรมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ก็ได้เห็นด้วยกับทางเมืองพัทยาในการจักิจกรรมในพื้นที่โล่งแจ้ง และเป็นกิจกรรมที่ไม่ใหญ่ แต่มีความถี่ในการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts