ศรีสะเกษ I ฉีดล้างพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลาดบ้านละลมหนองหาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดชุมชนละลม หมู่ 13 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์  สั่งการและมอบหมายให้ฝ่ายปกครองและสมาชิกอาสารักษาดินแดนภูสิงห์ที่ 19 ร่วมกับ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลละลม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และ อสม. ร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก บ้านละลมหนองหาร จำนวน 7 จุด พร้อมเดินแจ้งเตือน/ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวตลาดชุมชนละลม ม.13 ให้เก็บสินค้าและหยุดการจำหน่าย โดย อบต.ได้นำรถฉีดน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจปศุสัตว์ช่องสะงำ ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณตลาด ที่มีผู้ประกอบการค้าขายในตลาดทั้งราษฎรใกล้ไกล มาใช้บริการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสร้ายโควิด-19

สืบเนื่องจากได้มีราษฎรชาวบ้านละลมหนองหาร หมู่ที่ 13 ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ มาเยี่ยมบ้านเกิดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา  ผลการตรวจร่างกายเป็นบวกติดเชื้อโควิด-19 ยังส่งผลนำเชื้อแพร่กระจายในชุมชนเฉพาะหมู่บ้านเดียว ติดเชื้อรวมกัน 6 ราย ทั้งผู้ประกอบการค้าขายในตลาดติดเชื้อด้วยหนึ่งคน ทางปกครองจึงสั่งเข้มเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสร้างความตระหนักคนในพื้นที่ด้วยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ติดตามทามไลน์ ผู้ติดเชื้อสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ฉีดสารเคมีฆ่าเชื้อในเขตชุมชมและตลาดพร้อมมีการตั้งด่านคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกบ้านละลมหนองหารอีกด้วย  ซึ่งในหมู่บ้านดังกล่าวมี บ้านเรือนจำนวน 130 หลังคาเรือน มีราษฎร ชาย-หญิง เด็กและคนชรา รวมประมาณ 644 คน  แยกชาย 315 คน หญิง 329 คน ราษฎรในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อิสระชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ

Related posts