02/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

เชียงราย I มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิตให้กับประชาชน

พลตรี ศุภฤกษ์  สถาพรผล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จำนวน 3 นาย บริจาคโลหิตให้กับ นายบุญยืน  หลวงคำ เป็นประชาชนที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเร่งด่วน จำนวนยอดบริจาคโลหิต จำนวน 1,050 ซีซี. ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย