สระแก้ว I ปกครองแจ้งจับฝ่าฝืนคำสั่งติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด 19

เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) ของนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว. โดยรายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีบุคคลฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งกรณีดังกล่าว รพร.สระแก้ว ได้รายงานผลการตรวจสอบพบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรน่า 2019 บุคคลที่เข้ารับการตรวจ จำนวน 2 ราย ซึ่งพักอาศัย อยู่ที่ ห้องเช่าเลขที่ 66/4 ซ.11 โรงฆ่าสัตว์เก่า ถนนเทศบาล 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว คือ1.นางฉันทนา 2 นางกมลวรรณ. ซึ่งทาง จนท.โรงพยาบาล รพร.สระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินเข้าไปแจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม กับทั้ง 2 ท่าน พร้อมแจ้งให้เข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาล ฯ  แต่ภายหลังมิได้เข้ารับการกักตัวแต่อย่างใด  จึงได้รายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสระแก้วได้ทราบ

นายราเยส ราย รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสระแก้ว หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสระแก้ว  ได้มอบอำนาจให้ นายบุรินทร์ ล่วงขต ปลัดอำเภองานป้องกัน ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ บุคคลดังกล่าว ทั้งสองคน กับพนักงานสอบสวนอำเภอเมืองสระแก้ว ว่าบุคคลทั้งสอง

จงใจฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และคำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ 982/2564

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 32 ซึ่งจักได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

Related posts