ลพบุรี I กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมใจบริจาคโลหิต

จากวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ เดือนเมษายนที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยลดลง อีกทั้งสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการไปบริจาคโลหิต ส่งผลกระทบทำให้ปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ด้าน พ.อ.อินทนนท์  รัตนกาฬ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี ได้จัดกำลังพลจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ของหน่วยที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส “COVID-19” จำนวน 10 นาย สนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ตามนโยบายของกองทัพบก ในโครงการ ” กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19 ”

ณ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ของระบบโลหิตสำรอง ในการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้มีเพียงพอในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องระดมโลหิตเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุด อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้กำลังพลของกองทัพบกทุกนาย ต้องดูแลห่วงใยและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกโอกาส

โดยมีจำนวนโลหิตที่ได้รวม ทั้งสิ้น 4,500 ซีซี ซึ่งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ถือเป็นไปตามมาตราการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด มีการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID -19 ในสถานที่รับบริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตจากการรักษาพยาบาล

ซึ่งสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี ได้เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับโลหิตที่ได้ จะถูกนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย สำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย ในโรงพยาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ในพื้นที่รับผิดชอบ รวม 8 จังหวัด ของสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 ในโอกาสต่อไป

สมชาย I ลพบุรี

Related posts