เชียงราย I มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสา บริจาคโลหิตให้กับประชาชน

พลตรี ศุภฤกษ์  สถาพรผล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 จาก กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 37 , กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 37 และ เจ้าหน้าที่ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 37 โดย บริจาคโลหิต ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลฯในด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย  โดยมอบโลหิตที่ได้ให้กับธนาคารเลือดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เก็บรักษาต่อไป

Related posts