สระแก้ว I ส.ส.สุรศกดิ์ เขต-3 สนับสนุนพัดลม รพ.อรัญประเทศ

ส.ส.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3, คุณขวัญใจ ชิงนวรรณ์ ภริยา ,ทีมงาน ส.ส. ได้ประสาน หจก.นวรรณ ร่วมให้การสนับสนุน พัดลม จำนวน 15 เครื่อง มอบให้กับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ใช้บริการ ได้บรรเทาความร้อนอบอ้าว ช่วงฤดูร้อนโดยนายแพทย์ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ  เป็นผู้รับมอบ

Related posts