เชียงใหม่ I จิตอาสาทดแทนแผ่นดินร่วมสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน ทางกลุ่มจิตอาสาออฟโรดทดแทนบุญคุณแผ่นดิน จึงได้สร้างอาคารเรียนถวาย โดยทางโรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนบ้านนามะอื้น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้ทำการเรียนการสอนได้ และขอความร่วมมือกับทางกลุ่มจิตอาสาออฟโรดทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ขอช่วยสร้างอาคารเรียนให้

เพราะทางโรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนบ้านนามะอื้น มีงบประมาณ ไม่พอเพียง แต่ต้องใช้อาคารทำการเรียนการสอน เป็นที่พักครู ด้วย เพราะว่าพื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอมากว่า 20 กิโลเมตร และห่างจากเขตชายแดนไทยเมียนมา ประมาณ 2-3 กิโลเมตร และยังเป็นเส้นทางลักลอบขนยาเสพติดจากนอกประเทศผ่านเส้นทางหมู่บ้านนี้ จึงอยากได้อาคารเรียนที่ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย เพราะครูที่มาทำการสอนนั้นล้วนเป็นผู้หญิง และต้องอยู่คนเดียว ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ทางกลุ่มจิตอาสาออฟโรดทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ซึ่งมาจากหลายพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทย จึงได้ร่วมรวบรวมงบประมาณจากการที่ทางกลุ่มมาทำการช่วยเหลือสมทบกันมาแล้วไปทำการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียน โดยใช้โครงสร้างเดิม แต่ยกหลังคาเก่าลงเพราะทรุดโทรมจะพังแล้ว ได้ทำการยกหลังคาสูงกว่าเดิม แล้วเปลี่ยนเป็นโครงสร้างหลังคาเหล็ก มุงด้วยเมทัลซีท อลูมิเนียม และผาผนังเป็นด้วยเมทัลซีท อลูมิเนียม ทั้งหมด

จัดสร้างห้องนอนและห้องน้ำและห้องครัว ในตัวอาคาร เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เป็นอาคารกว้าง10เมตร ยาว 20 เมตร สูงหลังคา 7 เมตร จะแล้วเสร็จในวันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2564 นี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1 แสนบาทเศษโดยร่วมกับงบของทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อีกนิดหน่อย เมื่อแล้วเสร็จก็จะสามารถใช้การเรียนการสอนได้ตามปกติ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 30มีนาคม 2564 จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2564

สำราญ I เชียงใหม่

Related posts