ชัยภูมิ I เตรียม 2 โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ฉุกเฉิน      

นายแพทย์ดุสิต  ขำชัยภูมิ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  แถลงสถานการณ์โควิดประจำวันนี้ว่า จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 8 ราย อยู่ที่อำเภอเมือง 2 ราย  อำเภอแก้งคร้อ 4 ราย อำเภอเกษตรสมบูรณ์อีก 2 ราย เป็นหญิง 3 ราย ชาย 5 ราย รวมผู้ป่วยสะสมรอบเดือนเมษายน  64 จำนวน 62 ราย หายแล้ว 6 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 56 ราย

นายแพทย์ดุสิต กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิมี กำลังความสามารถในการรับมือรักษาผู้ป่วยโควิดรายวันโดยเฉลี่ย 10 คนต่อวันได้  เนื่องจากมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ถึง 5 แห่งที่มีมาตรฐานสามารถดูแลผู้ป่วยได้คือ โรงพยาบาลชัยภูมิ ,โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ,โรงพยาบาลหนองบัวแดง,โรงพยาบาลจัตุรัส และโรงพยาบาลแก้งคร้อ) หากเต็มก็จะขยายไปสู่โรงพยาบาลประจำอำเภออีก 11 แห่ง  ทั้งหมดรวม 500 เตียง

แต่เพื่อความไม่ประมาทจังหวัดได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ถึง 2 แห่งด้วยกัน แห่งแรกคือโรงยิมสิริวัณวลี  สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งขณะนี้ได้ทำความสะอาด เตรียมสถานที่รองรับแล้ว โดย SCG จะนำเตียงมาส่งให้

ส่วนการบริหารจัดการด้านการแพทย์พยาบาล ผู้ดูแล มีการเตรียมกำลังพร้อมแล้ว ต่อไปจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ การรบริหารจัดการเรื่อง อาหาร น้ำดื่ม เครื่องอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไฟฟ้า น้ำประปา คาดว่าจะมีความพร้อมภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะมีการซ้อมแผนเพื่อรับมืออย่างทันท่วงที โรงพยาบาลสนามที่เตรียมไว้นี้จะรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ หรือสามารถช่วยเหลือตนเองได้จำนวน 200 คน หากมีจำนวนมากกว่านี้จึงจะเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2ที่ โรงยิมสนามกีฬาพละศึกษา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งกว้างขวาง  มีห้องน้ำเพียงพอ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบถ้วน  จึงวางใจได้ว่าเราจะดูและพี่น้องคนชัยภูมิได้อย่างดีที่สุด

งามนิตย์ I ชัยภูมิ

Related posts