นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 4//2564

ณ หอประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564

Related posts