สระแก้ว I สมาคมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนบริจาครถวินแชร์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

นายสมชาย แก้วสุทธิ นายกสมาคมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้รับบริจาครถวินแชร์จากนายพรชัย รัตนโชติชัยฤทธิ์ (หมอพัฒ) เพื่อนำไปมอบให้นางบุญเลิศ สิทธิพล อายุ ๖๔ ปี หมู่บ้านเอื้ออาทร อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ขาขวิดกัน และอ่อนแรงเดินไปมาไม่สะดวกเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ๑๐ ปี

ต้องขอบคุณคุณพรชัย ที่ให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สมาคมฯได้เป็นสือกลางให้ภาครัฐประชาชนเข้าใจตรงกัน สังคมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

Related posts