สระแก้ว I พิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

ส.ส.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 ร่วมประธานพิธีเทิดทูนพระวีรกรรมและบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต  วันที่ 25 ของทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว

พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการ กองกำลังบูรพา เป็นประธาน ประกอบพิธี พร้อมด้วย นายอำเภออรัญประเทศ ,ประธานหอการค้า จ.สระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอรัญประเทศ ร่วมพิธีเพื่อรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน

Related posts