รองประธานสภาฯ เป็นประธาน MOU ยกระดับ EEC เป็น Smart City

นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมงาน “PADRIEW INNOVATION WEEK PRESENT EEC X SMART CITY”  โดยมีนายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 เป็นประธานในพิธี

 

ซึ่งภายในงานได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มความร่วมมือ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และงานนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกงได้ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ ระหว่างวันที่  2 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นิราช : นันทพล : พิชญ์ฐญา I รายงาน

Related posts