นครสวรรค์ I อบจ.เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด กำกับติดตาม จนท. ทุกรายที่เสี่ยง

ที่ห้องประชุมศูนย์ข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ.นครสวรรค์ นายเชิดพันธ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว นายวุฒิชัย ปอตระกูล เลขานายกอบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ปลัดอบจ. นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ. และผู้อำนวยการกองทุกกอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในเรื่องการจัดทำมาตรการวิธีการ ในการป้องกันโรค covid19 ทั้งที่สำนักงาน อบจ. และที่บ้านของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่าย

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรค covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้ป่วยติดโรคโควิดสะสมจำนวน 289 ราย ยอดผู้ป่วยรับการรักษา 235 ราย ยอดที่รักษาหาย 51 ราย มีเสียชีวิต 3 รายและรอผลการตรวจพิสูจน์อีก 340 ราย ซึ่งมีแนวโน้มที่อาจจะมียอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น และมีการแพร่ระบาดมากขึ้น และทางโรงพยาบาลสนามที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งมีผู้ป่วยมากขึ้น จนเตียงเริ่มไม่พอ ทาง ศบค.จ.นครสวรรค์ ต้องจัดหาที่รองรับผู้ป่วยอีกแห่งหนึ่ง

ในส่วนของ อบจ.นครสวรรค์ ให้นางกนกพร บุญปก ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขดำเนินการติดตามรวบรวม สำรวจทำ Timeline สำหรับเจ้าหน้าที่ของอบจ.ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง พบว่ามีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงน้อยจำนวน 5 ราย ได้ทำการกักตัวไปแล้วเป็นเวลา 14 วัน ไม่มีอาการผิดปกติ เพื่อความมั่นใจจึงจะให้มีการกักตัวต่ออีก 7 วัน พร้อมทั้งจะส่งตัวไปทำการตรวจหาเชื้อให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง ว่าติดเชื้อหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนทุกฝ่ายในอบจ.

นอกจากนี้ทางอบจ.มีมาตรการที่จะประชาสัมพันธ์ วิธีการ 9 วิธีเพื่อหนีโควิด และจะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณพื้นที่ สำนักงานอบจ.นครสวรรค์ ในเวลา 14:30 น วันที่ 27 เมษายนนี้ รวมทั้งจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่สนามเทนนิส อบจ.นครสวรรค์ เนื่องจากมีtimeline ของผู้ป่วยว่ามาตีเทนนิสที่สนามเทนนิสของอบจ.นครสวรรค์ และทำการทำความสะอาด ล้างด้วยฆ่าเชื้อที่สถานีขนส่งอำเภอลาดยาวด้วย

ในส่วนของมาตรการเพิ่มเติม ที่ทางอบจ.นครสวรรค์จะจัดดำเนินการ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้มอบหมายนโยบายให้ทุกฝ่ายทุกกองไปคิดเรื่องของระบบการทำงานในรูปแบยที่ปลอดภัย อาจจะใช้ระบบ work from home เพื่อลดความแออัด หรืออาจจะใช้การสลับกันมาทำงานหมุนเวียนกันทำงาน โดยไม่ให้เสียงานหรืออาจจะใช้การทำงานที่เหลื่อมเวลากันเพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบวิธีการกำกับ ติดตามตรวจสอบ ดูแล บุคลากร เจ้าหน้าที่ของอบจ.ทุกคนทุกกองทุกฝ่าย ด้วยการให้ฝ่ายบริหารในระดับผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย จัดทำกลุ่มไลน์เพื่อ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสายงานของตนเองทุกวัน หากพบมีอาการผิดปกติ ให้รายงาน ด่วนไปเพื่อจะได้เข้าไปตรวจสอบ กำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือต่อไป

อีกส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายหลักในการทำงานของอบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์แจ้งในที่ประชุมว่า ต้องการให้สำนักงานอบจ.นครสวรรค์เป็นสำนักงานที่สะอาด ปราศจากโรค รวมทั้งเจ้าหน้าที่ คนงาน ลูกจ้างของอบจ.ทุกคน ต้องสะอาดปลอดโรค ปลอดภัย โดยทางอบจ.จะมีการจัดสวัสดิการดูแล ในเรื่องของน้ำยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาด แอลกอฮอล์ที่ใช้ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อหรือแมส ที่ทุกคนต้องใส่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในการเดินทางไปมา หรือในการทำงาน โดยจะจัดเป็นสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ที่จะป้องกันตนเอง ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

ในส่วนของการทำงาน ในฝ่ายบริหารของอบจ.ที่จะต้องมีการประชุม จะมีการเปลี่ยนระบบและรูปแบบวิธีการประชุม ด้วยการประชุมออนไลน์ หรือใช้ระบบซูม เพื่อให้งานของอบจ.สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

Related posts