02/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนครสวรรค์