นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 14/2564

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 14/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ในการเฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณาคำสั่งและมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ

Related posts