นครสวรรค์ I รอง ผวจ. ร่วมกับ ชมรมวิ่ง 630 มอบสิ่งของให้ รพ.สนาม

ณ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดนครสวรรค์ (โรงพยาบาลสนาม โรงยิม 4,000 ที่นั่ง) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ชมรมวิ่ง 630 นครสวรรค์ ได้นำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 350 ชุด และชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) จำนวน 20 ชุด มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ได้เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วม “โครงการ ให้กำลังใจ นักรบเสื้อกาวน์ ส่งอาหารเสริม ให้กำลังใจ นักรบสู้ภัยโควิด”  โดยสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ทาง QR code หรือ โทรศัพท์ 0816744294

Related posts