ลพบุรี I หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดรถประชาสัมพันธ์โควิดเคลื่อนที่

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือน ขุนอาสา 521 พร้อมรถยนต์ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ออกปฏิบัติงานสนับสนุนการทำงานให้กับ ศบค.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี

หลังพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ระลอดใหม่เดือนเมษายน 2564 ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการวิ่งประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และหยุดจอดเพื่อกระจายเสียงตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ 2 อำเภอของจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย เขตเทศบาลเมืองโคกสำโรง ตลาดเทศบาลโคกสำโรง ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง และ เขตเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ตลาดบ้านหมี่ บขส.บ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ แยกบ้านกล้วน อบต.บ้านทราย อบต.หินปัก และที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เพื่อขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตน ตามมาตราการที่ ศบค.จังหวัดลพบุรี ได้ออกประกาศอย่างเครงคัด ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวที่เรารักให้ปลอดภัยจากแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ระลอดใหม่ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 และทุกภาคส่วนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขโดยเร็ว

สมชาย I ลพบุรี

Related posts