ลพบุรี I ศบภ.นสศ. สนับสนุนกำลังพลซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย

กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ พิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ยังคงจัดกำลังพลชุดช่าง พร้อมด้วย อุปกรณ์เครื่องมือช่าง ลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานในนามศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยล่าสุดได้ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมตัวบ้าน , มุงหลังคา และเก็บเศษวัสดุที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่เพิ่มเติมอีก จำนวน 2 หลังคาเรือน

ประกอบด้วยบ้านของ นายอำนวย วาวีระชะนี หมู่ที่ 2 ต.บ่อทอง และ นางกัลยา แจ้งกระจ่าง หมู่ที่ 4 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ส่งผลให้ตลอด 10 วันที่ผ่านมา หน่วยสามารถซ่อมแซม บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ดังกล่าว และส่งมอบให้กับประชาชนไปแล้วรวม 20 หลังคาเรือน โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะทยอยให้การช่วยเหลือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามนโยบายของกองทัพบก และพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส

สมชาย I ลพบุรี

Related posts