ชัยภูมิ I เร่งสร้าง รพ.สนามเสร็จพร้อมใช้งานต้นเดือนพฤษภาคมนี้     

ระดมกำลังหลายภาคส่วน ปรับปรุงโรงยิมเนเซี่ยมสิริวัณวรี สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของจังหวัด  สำหรับรองรับผู้ป่วย หากเกิดภาวะโควิด-19แพร่ระบาดหนัก จำนวนผู้ป่วยเกินกว่าที่โรงพยาบาลปกติจะรองรับได้  พร้อมเปิดใช้งาน 1 พฤษภาคม นี้

ทีโรงยิมเนเซี่ยมสิริวัณวรี สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ยังคงเข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุง อาคาร สถานที่ ทั้งภายใน ภายนอก ระบบไฟฟ้า ประปา ความสะอาดปลอดภัย ห้องน้ำ ระบบรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล  รวมทั้งเตียงผู้ป่วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเตียงสนามกระดาษ จากภาคเอกชน คือ บริษัท SCG แพคเกจจิ้ง จำกัด(มหาชน) นำนวัตรกรรมใหม่ มาช่วยเหลือสังคม เป็นการผลิตเตียงจากกระดาษรีไซเคิล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขนาดเหมากับคนไทย น้ำหนักเบา ประกอบง่าย รับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโล และส่งมอบให้กับจังหวัดชัยภูมิแล้ว จำนวน 200 ชุด

นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาตรวจความพร้อม โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ พร้อมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เจ้าของสถานที่ สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ พร้อมกับเปิดเผยว่า ณ วันนี้ โรงพยาบาลหลักที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 5 แห่ง ยังมีขีดความสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยได้  แต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ สถานที่แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เต็มที่เป้าหมายสามารถวางเตียงได้ถึง 150 เตียง  แต่เพื่อให้เกิดความเหมาะสม จึงใช้แค่ 80 เตียง  ขณะเดียวกันมีการติดตาม ความคืบหน้าของฝ่ายต่างๆ หากขาดเหลือจะได้แก้ไข สนับสนุนได้ทันที คาดว่าวันที่ 1 พฤษภาคม นี้ โรงพยาบาลสนามพร้อมเปิดใช้งาน

ด้านนายอร่าม  โลห์วีระ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า นอกจากการเตรียมสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ให้พร้อมแล้ว ยังเตรียมระบบโภชนาการ โดยโภชนากรชำนาญงาน  มาควบคุมการทำอาหาร เมนูคุณภาพ เหมาะสมกับผู้ป่วย สำหรับเลี้ยงผู้ป่วย บุคคลากรทางการแพทย์ และญาติผู้ป่วยด้วย  ตรงนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะรับผิดชอบ ดูแลเต็มที่ ยืนยันว่าจะบริหารพื้นที่แห่งนี้ให้ปลอดภัยที่สุด

ขณะที่อาจารย์สยาม  พงษ์เพชร หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ อีกหนึ่งหน่วยที่เป็นกำลังสำคัญ ในการปรับปรุงโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ได้เปิดเผยว่า หลังได้รับมอบหมายจากจังหวัด ให้มาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทางแผนกได้นำนักศึกษา และครูอาจารย์ในแผนก เข้ามาดำเนินการทุกวันๆละ 30 คน  ตอนนี้ได้ซ่อมพัดลมระบายอากาศทั้ง 16 เครื่อง สามารถใช้งานได้แล้ว รวมทั้งระบบไฟส่องสว่าง และกำลังทำระบบปลั๊กไฟแต่ละเตียงด้วย วิทยาลัยเป็นกำลังแรงงาน ส่วนงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสรับใช้สังคม และที่สำคัญทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกับของจริงด้วย

งามนิตย์ I ชัยภูมิ

Related posts