จันทบุรี I เรียกประชุม บ.ขนส่งพัสดุ จากเหตุการณ์ที่มีรถขนส่งรับพัสดุผิดกฎหมาย

ที่ฐาน ชค.ทพ.นย.2 นำโดย น.อ.อดิเรก บัวเย็น  หน.ชค.ทพ.นย. 2 ฯ ร.อ.สุรสีห์   ศรีสุขเอม  ผบ. ร้อย.ทพ.นย.521  บ.แหลม ร่วมกับ จนท.สรรพสามิต  พื้นที่จันทบุรี จนท.ศุลกากร ประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จนท.ตร.สภ.บ้านแปลง จนท.ตม.ประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม กำนันตำบลเทพนิมิต และ ผู้จัดการตลาดบ้านแหลม เชิญผู้ประกอบการร้านรับส่งพัสดุเอกชน จำนวน 12 ร้านในพื้นที่บ้านแหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการลักลอบส่งสิ่งผิดกฎหมายผ่านทางร้านรับส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่บ้านแหลม ณ ห้องประชุม ทก.ร้อย.ทพ.นย.521(บ้านแหลม) ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

สรุปผลการประชุมในครั้งนี้

1)ให้ร้านฯตรวจพัสดุก่อนปิดกล่องพัสดุทุกครั้ง โดยจัดทำประกาศแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบแนวทาง ซึ่ง กำหนดให้ดำเนินการจัดทำป้ายประกาศให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 1 พ.ค.64

2)หากตรวจพบกล่องพัสดุที่มีสิ่งผิดกฎหมาย ในรถรับส่งพัสดุ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและหากมีจำนวนเกินร้อยล่ะ10 ของกล่องพัสดุทั้งหมดถือว่าผู้ประกอบการมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจกับผู้กระทำผิด นอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ให้เลิกกิจการหรือย้ายกิจการออกนอกพื้นที่บ้านแหลม

สมเศียร I จันทบุรี

Related posts