ชลบุรี I รมช.คมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ความปลอดภัยทางน้ำช่วงสงกรานต์ 64

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ณ ท่าเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) พร้อมมอบนโยบายในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรค COVID -19 โดยมีนายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ให้การต้อนรับ

ดร.อธิรัฐ เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 โดยกำชับหน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชน “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เน้นย้ำให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน โดยเฉพาะท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายพัทยา ซึ่งเป็นจุดขึ้นเรือไปตามเกาะต่าง ๆ

ซึ่งคาดการณ์ว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากเดิมไม่ถึงวันละ 5,000 คนต่อวัน ก็คาดว่าน่าจะถึงวันละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นคน ตั้งแต่เสาร์และอาทิตย์นี้เป็นต้นไป ฉะนั้นจึงเดินทางมามอบนโยบายให้กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง พร้อมออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มาตรการเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

นอกจากนี้ให้จัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ทางน้ำประจำท่าเทียบเรือ พร้อมทั้งเข้มงวดกวดขันเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือกำชับให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ ระมัดระวังการขึ้น – ลงเรือ ต้องใส่เสื้อชูชีพและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts