ชัยภูมิ I โควิด-19 ส่งผลกระทบหนัก มะม่วงขายไม่ออก

นาย สาคร เถินมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ นาย กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่สร้างขวัญและกำลังใจกับชาวบ้านโหล่นตำบลนางแดด โดยลงพื้นที่ลุยสวนมะม่วงพันธุ์ดอกไม้สีทองของเกษตรกรหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19ในงานบวชแห่นาค ส่วนการแก้ไขและป้องกัน โรคระบาด covid-19 ด้านการล็อกดาวน์หมู่บ้าน 5 หมู่บ้านของตำบลนางแดดโซนบ้านหล่น, บ้านนายายชี, บ้านห้วยสามคลอง ,บ้านชีบน และบ้านดอนเขาเขียว ขอความร่วมมือไม่ให้ออกมานอกเคหสถานให้กักตัวอยู่แต่ในบ้านจนกว่าจะครบ 14 วันคือ 7 พฤษภาคม 2564

ในด้านการจำหน่ายสินค้าการค้าขายให้ใช้ชีวิตแบบ New Normal ตามมาตรการที่รัฐกำหนดและสามารถเปิดการจำหน่ายสินค้าได้สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่จำหน่ายมะม่วงในช่วงนี้ขอความร่วมมือให้หยุดการนำแรงงานจากต่างถิ่นเข้ามาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ให้ใช้แรงงานเฉพาะคนในพื้นที่

มะม่วงที่ค้างอยู่สามารถจำหน่ายได้โดยติดต่อและแจ้งที่ด่านว่าจะมีการมารับมะม่วงเวลาเท่าใดจำนวนกี่คนที่จะเข้าพื้นที่รถหมายเลขทะเบียนใดแล้วเข้าไปรับมะม่วงให้รีบออกมาพร้อมทั้งผู้ที่จะอบมะม่วงไปจำหน่ายให้จำหน่ายลักษณะการขายส่งคือมาส่งของแล้วรีบกลับเข้าไปยังพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ขณะเดียวกันทางด้าน นาย กอบชัย บุญอรณะ(ผวจ.ชย)ยังเดินทาง ไปให้กำลังใจชาวเกษตรกรถึงไร่มะม่วง พันธุ์น้ำดอกไม้ สีทอง.ที่ส่งจำหน่ายต่างประเทศที่ขึ้นชื่อลือชาของชาวอำเภอหนองบัวแดงปัจจุบัน ประสบปัญหาโควิด-19จำหน่ายไม่ได้ ผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่นกลัวติดเชื้อโควิด-19 ทางท่านผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ลุยสวนเข้าชิมด้วยตนเอง รสชาติ หวานกรอบ อร่อยมากๆไม่มีเชื้อโควิดอย่างแน่นอน ชาวสวนฝากบอกว่าช่วงนี้เลหลังขายกันถูกๆ ตก กก.ละ15บาทยังไม่มีพ่อค้ามารับที่สวนเลยเพราะเขากลัวโควิด-19

วรากร I ชัยภูมิ

Related posts