ระยอง I ผวจ. รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มสอง

ที่ รพ.ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ และนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทางไปรับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มสอง หลังมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่ หลัง จ.ระยอง ได้รับวัคซีนซิโนแวค จำนวน 20,000 โดสจากรัฐบาล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้า ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงจะมีการฉีดวัคซีนเข็มสองให้ในวันที่ 28-30 เม.ย.นี้

 

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า วันนี้เดินทางมารับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มสองตามกำหนดเวลาหลังฉีดเข็มแรกไปแล้ว หลังฉีดเจ้าหน้าที่ให้นั่งพักดูอาการ 30 นาที ซึ่งปรากฏว่าไม่มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จ.ระยอง ขณะนี้ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดงานเลี้ยงสังสรรค์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ พร้อมเคร่งครัดในมาตรการตามประกาศของจังหวัดระยอง และขอความร่วมมือผู้ที่ไปเที่ยวสถานบริการ ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยง หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง ประเมินความเสี่ยงที่สถานบริการหรือสาธารณสุขใกล้บ้านทันที

วฐิต : ธีรวัฒน์ I ระยอง

Related posts