เชียงราย I จิตอาสาฯ มทบ.37 บริจาคโลหิต ห้วงระยะการแพร่ระบาดโควิด -19

พล.ต.ศุภฤกษ์  สถาพรผล ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสาฯ รวม 22 นาย จาก รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช, ร้อย.มทบ.37 และ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษา และช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชน ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมืองเชียงราย ยอดบริจาคโลหิต จำนวน 9,900 ซีซี.

และในวันเดียวกัน พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มทบ.37  ได้จัดกำลังพล นฝ.นศท.มทบ.37 และ ชมรมกตัญญูคลับ ม.ราชภัฏเชียงรายจำนวน 5 นาย บริจาคโลหิต ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้โลหิตในการสนับสนุนสภากาชาดไทย จำนวน 1,750 ซีซี และได้มอบให้กาชาดเก็บไว้ ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะเพื่อใช้ในการแพทย์ต่อไป

Related posts