มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อผู้ป่วยโควิด 19

บัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี  “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 302-2-60354-6

หรือผ่านระบบ E – Donation โดยไม่ต้องรอขอใบเสร็จรับเงิน ส่งหลักฐานการบริจาค เพื่อออกใบเสร็จรับเงินได้ที่ @318dthxs โทร. 096-841-3644 สามารถลดหย่อนภาษีได้

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts