นครสวรรค์ I สำนักงานพระพุทธศาสนา มอบเงินและสิ่งของให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ร่วมกับ นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมบุคลากร และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครสวรรค์

โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เงินและสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับมอบ ให้ใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Related posts