นครสวรรค์ I ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.31 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตสู้โควิด19

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.31 ได้ดำเนินการนำทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่ 2 พ.ค. 64 รวมจำนวน 52 นาย ร่วมกันบริจาคโลหิต ในห้วงการขาดแคลนโลหิตห้วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามนโยบายของกองทัพบก ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 สภากาชาดไทย อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยแบ่งผลัดการบริจาคโลหิตเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้าจำนวน 24 นาย และ รอบบ่าย จำนวน 28 นาย รวมทั้งสิ้น 52 นาย คิดเป็นปริมาณโลหิต 21,600 CC.

Related posts