แพนเค้กและหมอพลอย บันทึกเทปรายการ กองทัพเรือร่วมใจต้านภัยโควิด-19

คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) โฆษกพิเศษกองทัพเรือ และ นางสาว ปรียาดา บัวสมบุญ (หมอพลอย) ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ บันทึกเทปรายการ “กองทัพเรือร่วมใจต้านภัยโควิด-19” ที่ผลิตขึ้นภายใต้ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน covid-19 กองทัพเรือ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำสารคดีและสื่อโทรทัศน์ กองทัพเรือ โดย นาวาเอก สุวิทย์  จันทร์เพ็ญศรี รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นผู้ควบคุมการผลิตมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร อธิบาย ขยายความ มาตรการต่าง ๆ ที่กองทัพเรือกำหนดขึ้น ให้กำลังพลภายในกองทัพเรือปฏิบัติ หรือแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ที่ควรทราบร่วมกัน

ในการนี้ พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ร่วมชมการบันทึกในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts