สระแก้ว I ชาวบ้านพบระเบิด M 67 ชุด EOD เข้าเก็บกู้ระเบิดอย่างทันท่วงที

อำเภอเมืองสระแก้ว ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ว่าพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด ที่ไร่ยูคาลิปตัสในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลสระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว จากนั้น นายราเยส ราย (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วย นายบุรินทร์ ล่วงเขต ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ฝ่ายความมั่นคง

นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองสระแก้วที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบพบเป็นวัตถุระเบิดจริง จึงได้ดำเนินการกันพื้นที่ระยะปลอดภัย เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้ พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดชุด อีโอดีเข้าทำการตรวจสอบ

เวลา 14.00น. เจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดเดินทางตรวจสอบในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดตรวจสอบพบว่าเป็นวัตถุระเบิดสังหารบุคคล ชนิด M 67 จำนวน 1 ลูก ในสภาพพร้อมใช้งาน แต่ไม่สามารถเก็บกู้ได้  จึงพิจารณาดำเนินการทำลายวัตถุระเบิดในพื้นที่ ที่ตรวจพบ ภายในเวลา 15.00 น. ดำเนินการ ทำลายวัตถุระเบิด ในพื้นที่ตรวจพบ การปฏิบัติเป็นไปความเรียบร้อย

Related posts