จันทบุรี I รถตรวจการณ์อัจฉริยะ ออกประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ อ.เมือง

ชุดสืบสวนปราบปรามตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ได้ใช้รถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะ ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกัน covid 19 ในพื้นที่ อ.เมืองจันทบุรี โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและร่วมกันป้องกันตนเองจากไวรัส covid-19  โดยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านทุกครั้ง  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์บ่อยๆ   เว้นระยะห่างทางสังคม ไม่รวมตัวกันในลักษณะเป็นที่ชุมนุมหรือที่มีบุคคลเป็นจำนวนมาก  ร่วมถึงโทษในทางกฏหมายหากมีการฝ่าฝืน

สถิต I จันทบุรี

Related posts