สระแก้ว I อบต.ท่าเกษม ออกพ่นยาฆ่าเชื้อและรณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19

นายกฯ อบต.ท่าเกษมออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 และรณรงค์ประกาศให้พี่น้องชาวตำบลท่าเกษมระวังออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากสวมแมสทุกครังเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด 19 จะแพร่ระบาดต้องช่วยกันป้องกันทุกๆคนไม่จำเป็นไม่ควรออกจากบ้านอยู่บ้านดูแลครอบครับและตัวเองให้ดีชีวิตจะ

ปลอดภัยโควิด 19 ด้วยความห่วงใย นายสิทธิชัยประทีปแก้ว นายกฯ อบต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว รพสต.ท่าเกษม.รพสต.โคกสัมพันธ์ และ อสม.ร่วมแจกหน้ากากอานามัย แอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนในตำบลท่าเกษม ทั้ง 13 หมู่ ในเขตพื้นที่ อบต.ท่าเกษม อ.เมื่อง จ.สระแก้ว.ให้ป้องกันปลอดภัย โควิด 19 ทุกๆครัวเรือน

Related posts