นครสวรรค์ I ประชุมนายอำเภอและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมนายอำเภอและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ

 

 

 

Related posts