คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 130

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 130 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

  1. กองทัพภาคที่ 3 บริจาคโลหิตกว่า 630,000 ซีซี ในภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิต
  2. สรุปผลการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
  3. สรุปผลการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
  4. สมุนไพรพื้นบ้าน ต้านเชื้อไวรัส
  5. เลื่อนการรับทหารใหม่ สอดคล้องสถานการณ์โรคโควิด-19 คำนึงถึงความปลอดภัยทหารเป็นสำคัญ

 

Related posts