กองทัพภาคที่ 3 บริจาคโลหิตกว่า 630,000 ซีซี ในภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิต

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงส่งผลในวงกว้าง ส่งผลกระทบให้โลหิตสำรองของสภากาชาดไทย มีปริมาณลดลงหลังเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 เป็นต้นมา กองทัพบกจึงได้เชิญชวนกำลังพลจิตอาสา, ครอบครัว และพี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” เพื่อสำรองไว้สำหรับการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้ หน่วยทหารของกองทัพบกจะเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิตให้สูงขึ้น เพื่อให้ปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอต่อความต้องการ และรองรับการดูแลผู้ป่วยจาก COVID-19 ระลอก 3

ในการนี้ ห้วงวันที่ 25 – 30 เมษายน 2564 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้นำ ข้าราชการทหาร, ครอบครัว และทหารกองประจำการ จำนวน 1,403 นาย ร่วมกันบริจาคโลหิต เป็นจำนวนกว่า 631,350 ซีซี ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลและช่วยเหลือสังคมไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนและสถานพยาบาล มีความต้องการโลหิต เพื่อรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน กองทัพภาคที่ 3 มีความยินดีที่จะให้การช่วยเหลือ โดยการบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วย ด้วยความเต็มใจในทุกโอกาส เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบสาธารณสุขให้เกิดแก่สังคมไทย โดยขอให้ได้ติดต่อผ่านหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือใกล้บ้านท่านได้ทุกแห่ง

Related posts