สรุปผลการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่ภาคเหนือ

สรุปผลการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร (จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) และกองกำลังผาเมือง (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย) ห้วงวันที่ 1 – 25 เมษายน 2564 ซึ่งได้ดำเนินการจับกุมและปราบปราม จำนวน 11 ครั้ง จับกุมผู้กระทำความผิดได้ จำนวน 2 คน และสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 23 รายการ รวม 6,035 ชิ้น

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้

Related posts