สรุปผลการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่ภาคเหนือ

ตามที่ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ทั้งนี้ กองกำลังนเรศวร (จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) และกองกำลังผาเมือง (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย) โดยดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ ห้วงวันที่ 1 – 25 เมษายน 2564 จำนวน 8 ครั้ง จับกุมผู้กระทำความผิดได้ จำนวน 20 คน และสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 10 รายการ รวม 1,818 ชิ้น

Related posts