สมุนไพรพื้นบ้าน บรรเทาอาการไข้หวัดและโรคอื่นๆ จากเชื้อไวรัส

จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดสมุนไพรพื้นบ้าน จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง สมุนไพรพื้นบ้านนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัดและโรคอื่นๆ ที่เกิดมาจากเชื้อไวรัสได้ ซึ่งสมุนไพรพื้นบ้านนั้น นับเป็นจุดแข็งของประเทศไทย มีการใช้ประโยชน์กันมาอย่างยาวนานและเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น โดยสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นประโยชน์และแนะนำให้ใช้ มีจำนวน 5 ชนิด ดังนี้

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารภัย กองทัพภาคที่ 3 และบุคลากรทางการแพทย์ กองทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยต่อข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 รวมทั้งพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จึงขอเชิญชวนให้รับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรตามสรรพคุณขั้นต้น เพื่อเป็นการป้องกันและต้านทานต่อเชื้อไวรัส ซึ่งหากกำลังพล, ครอบครัว และพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัย สามารถปรึกษาแพทย์ ณ โรงพยาบาลทหารทั้ง 10 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ หรือโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน

Related posts