นครสวรรค์ I ประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2564

ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อมอบนโยบาย และข้อราชการสำคัญ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ

Related posts